Erialane info

Eesti Veeinseneride Liidu koolituspäev "Kliimamuutused ja looduslähedased sademeveesüsteemid" ja üldkoosolek

Koolitus toimub kahel päeval  6. ja 15. aprillil. Koolituse raames toimub ka EVLi üldkoosolek 6. aprillil. Koolitusel antakse ka iseseisvaks lahendamiseks kaks  ülesannet, mis tuleb saata tähtajaks.

 Koolituse hind EVL`i liikmele on 196 €, teistele on 276 €.

Soodustus 10 %, kui ühest ettevõttest on vähemalt 2 osalejat​.

Koolituse läbimisel väljastab EVL tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud koolitus annab 13 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolitusel osalemiseks palun täitke registreerimisvorm järgmisel lingil
https://forms.gle/egQn3H8Fg77qZFr19

Registreerimine lõpeb 04.04.2020.

Koolitus toimub BBB veebikeskkonnas. Saadame Teie meiliaadressile ürituse lingi, mille kaudu on võimalik üritusest osa võtta 5.04.2021.

Ajakava:

6. aprill 2021

10:00-12:00 Veeinsenerina kliimamuutuse mõju suuruse hindamine ja arvestamine andmete statistilises töötluses. Lektor: Ottar Tamm

13:00-15:00 Looduslähedaste sademeveesüsteemide arvutusnäited. Lektor: Mihkel Gross

15:00-16:00 EVLi üldkoosolek. Läbiviijaks: Lauri Lokko

 

15. aprill 2021

10:00-12:00  Eesti Hüdrogeoloogia. Lektor: Urmas Uri

13:00-14:00 Kodusetöö kokkuvõte - Veeinsenerina kliimamuutuse mõju suuruse hindamine ja arvestamine andmete statistilises töötluses. Lektor: Ottar Tamm

14:00-15:00 Koduse töö kokkuvõte - Looduslähedaste sademeveesüsteemide arvutusnäited. Lektor: Mihkel Gross

15:00-16:00 Truupide arvutamise hüdraulilised alused ja praktilised probleemid (PMA juhendi alusel). Lektor: Toomas Timmusk

 

Kodused tööd:

Ül. 1. Kliimamuutuse mõju hindamine insenertehniliste rajatiste projekteerimisel.

Ül. 2. Viibekraavi hüdraulika ja mahuarvutus arvestades kliimamuutusi. Viibetiigi mahuarvutus arvestades kliimamuutusi.

Lisainfo: Lauri Lokko, lauri@veeinsener.ee