Erialane info

Eesti Veeinseneride Liidu koolituspäev 

 Eesti Veeinseneride Liidu koolituspäev 20. aprill 2017

Eesti Veeinseneride Liit korraldab koostöös ministeeriumi, teadurite, projekteerijate, keskkonnaspetsialistide, praktikute ja Ülemiste vanakesega koolituspäeva, et jagada teadmisi kuidas toime tulla sademeteveega muutuvas kliimas. Koolituse sihtgrupiks on linnade ja valdade ametnikud, projekteerijad, ehitajad ja kõik teised, kes vajavad lisateadmisi sademevee käitlemiseks või ärajuhtimiseks.

Koolituspäev toimub Tartus Eesti Maaülikooli Metsamajas Kreutzwaldi 5, ruumis D167. Toimumisaeg 20.04.2017 kell 09:45 - 15:15. Registreerimine toimub järgmise lingi kaudu:

https://goo.gl/forms/PiTdk6kDOywgSdd82

Alternatiivne registreerimise võimalus ja lisainfo: info@veeinsener.ee

Koolitusel osalejate arv on piiratud 50 osalejaga. Osalemistasu 50 €, Eesti Veeinseneride Liidu liige 25 €,  kohvipaus hinna sees. Lõunasöögi võimalus Metsamaja kohvikus. Koolituse eest tasumine toimub enne koolitust registreerumisel kirjapandud e-postile saadetud arve alusel. Registreerumise lõpp 15.04. Pärast registreerumisaja lõppu loobumisel osalemistasu ei tagastata.

Koolitusel osalemise eest saab 5 täiendusõppe punkti (TP)

Koolituse ajakava:

Aeg

Teema

Esineja

 

9.45 – 10.00

Registreerimine ja avasõnad

 

 

10.00-10.45


Üleujutused Eestis - mida toob tulevik?
Sademevee arengukavad ning vastav õigusruum.

Keskkonnaministeeriumi veeosakond
Reet Ulm, Raili Kärmas

 
 

10.45-11.30

Tartu linna sademevee ärajuhtimine.

AS Tartu Veevärk
Toomas Kapp

 

11.30-12.15

Keskkonnasäästlike sademeveesüsteemide tehnilised lahendused.

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
Lauri Lokko

 

12.15-12.45

Lõuna ja kohvipaus

 

 

12.45-13.30

Insenerihüdroloogia muutuvas kliimas

Eesti ​ Maaülikool
Toomas Tamm,  Egle Saaremäe

 

13.30-14.15

Sademevee käitlemine ja keskkonnamõju hindamine.

OÜ Alkranel
Alar Noorvee

 

14.15-15.00

Meretaseme muutused ja maatõus Eesti rannikualadel

Tartu Ülikool
Alar Rosentau

 
 

15.00-15.15

Eesti Veeinseneride liidu eesmärgid.

Eesti Veeinseneride liidu esimees
Lauri Lokko