Eesti Veeinseneride Liit

 

 

Mittetulundusühing Eesti Veeinseneride Liit (EVL) asutati 8. mail 2013 aastal.

Liidu eesmärgiks on hüdrotehnika valdkonna ja sellega seotud tegevuste toetamine ning arendamine. Kaasaaitamine veeinseneride koostöö, kutseoskuste ja kutseeetika tõhustamisele ja ühingu liikmete ühiste huvide kaitsmisele sh. osavõtt ja arvamuse avaldamine veemajanduse valdkonna teadus- ja hariduspoliitika, seadusloome ja kutsekvalifikatsiooni normdokumentide väljatöötamisel.

Liit korraldab veeinseneride erialast täiendkoolitust, teabe kogumist ja levitamist. Liidu liikmeteks on vabatahtlikkuse alusel ühinenud hüdrotehnika eriala spetsialistid.

Eesti Veeinseneride Liit kuulub kollektiivliikmena Eesti Ehitusinseneride Liitu.  
 

 

 

Uudised

  • 25. ja 26. mail 2023 vesiehituse koolitus „Maa-aluste rajatiste geotehnika, välised tuletõrje veevõtukohad ja 2022-2027 veemajanduskavade rakendamine“ ning EVL üldkoosolek. Täpsema info saamiseks kliki siia

  • 6 ja 15 aprill 2021 

    Eesti Veeinseneride Liidu koolituspäev "Kliimamuutused ja looduslähedased sademeveesüsteemid" ja üldkoosolek. Täpsema info saamiseks kliki siia

  • 05.09.2019

Eesti Veeinseneride Liidu koolituspäev "KRUVIKALAPÄÄSUD" ja üldkoosolek. 

  • 30.11.2017 - Tallinn, keskkonnaministeerium, narva mnt 7a
  • 07.12.2017 - Tartu, Dorpat Konverentsikeskus, Turu 2 (Tasku keskus)

Keskkonnaministeerium ja Eesti Veeinseneride Liit korraldavad kaks teabepäeva eesmärgiga suurendada regionaalse ja kohaliku tasandi valmidust ja võimekust kliimamuutuse mõjudega arvestamiseks. 

  • 20.04.2017

Toimub Eesti Veeinseneride Liidu poolt korraldatav sademevee teemaline koolituspäev. 

  • 25.01.2017

EMÜ veemajanduse osakond korraldab 2017. a. kevadel hüdrotehnikainseneride ja veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride kutsestandardipõhised täienduskoolitused. Koolitused algavad 3 märtsil. 

  • 10.04.2015

EVL ettevõtmisel koostati 2014 aastal Eesti algupärane standard:“Vesiehitused sisevetel põhialused“ EVS 924:2015. Standard määratleb sisevete vesiehitiste terminoloogia ja kasutusotstarbelise liigituse ning sätestab nende ehitiste projekteerimise, keskkonnakaitse ja ekspluateerimise üldised põhimõtted. Standartiga saab tutvuda Eesti Standardikeskuse kodulehel.